Pipa Harish Guru Bina hotel Vivek Gyan rahit agya niyukt Katrina ko marne ki take mantu mawloh inke mein 10

Pipa Harish Guru Bina hotel Vivek Gyan rahit agya niyukt Katrina ko marne ki take mantu mawloh inke mein 10 lakh Maiya ka bhram chhod ke Satya Marg bhag Mansa vacha karmana sumiran sab Sukh munh mat chale to Hari Naam Na bhool

Leave a Reply