9000 rupaye ko is Tarah teen doston taqseem Kiya Gaya ke dusra dost ko pahle ke mukabale mein do gunah

9000 rupaye ko is Tarah teen doston taqseem Kiya Gaya ke dusra dost ko pahle ke mukabale mein do gunah rakha Mila jab ke teesra ko pahla aur dusra kul rakam ka aadha milkar batao hare ko Kitna Mila

Leave a Reply